Wszystko o rekompensacie za mobbing

Mobbing jest oceniany negatywnie i przez pracowników, i przez pracodawców, aczkolwiek wyłącznie pojedyncze osoby zmagające się z tym zjawiskiem chcą dochodzić praw z tytułu Prawa Pracy. Powszechnie towarzyszy im przekonanie, że nie można udowodnić pracodawcy ich naruszenie, a odszkodowania przeważnie nie można uzyskać.

Mobbing – czy łatwo go udowodnić?

Mobbingiem nazywamy działania albo zachowania krzywdzące pracownika oraz personel przedsiębiorstwa, objawiające się trwałym i uporczywym dokuczaniem albo zastraszaniem. Kiedy akty agresji pracodawcy przyczynią się do obniżenia wartości pracownika w branży, incydenty te mogą być zakwalifikowane jako popełnienie przestępstwa. Musi też zostać stwierdzone celowość czynów, które zmierzają do wyszydzenia lub zdeprecjonowania jakiejś osoby, a w rezultacie odseparowanie od reszty załogi.

Najgroźniejszy jest mobbing długotrwały, jeśli mamy do czynienia nie z pojedynczym epizodem, ale incydenty nabierają znamion uporczywego nękania. W przypadku gdy próby gnębienia zdarzają się co najmniej parę razy w miesiącu, są one przestępczym uporczywym mobbingiem. W toku postępowania antymobbingowego powinno się dowieść, że takie działanie wykonywano z zamiarem osiągnięcia założonego celu. Najtrudniejsze epizody mobbingu przeważnie doprowadzały zaniżania samooceny, spadku wydajności, a wręcz chorób psychofizycznych. Przed wkroczeniem na drogę sądową można skorzystać z usług specjalisty od mobbingu – wystarczy wpisać to słowo do przeglądarki razem z wyrażeniem „adwokat Łódź (Nakło czy Piła)” i sprawdzić, czy uda się udowodnić pracodawcy zamierzone nękanie.

Pieniężny ekwiwalent – czy wystarczające zadośćuczynienie za stosowanie mobbingu?

Kiedy na sali sądowej da się stwierdzić, że przełożony dopuścił się mobbingu, sąd zobowiąże go do zapłaty zadośćuczynienia. Najczęściej nie ma jednej sumy ani specjalnego taryfikatora – ustala to i podaje sąd. Najwłaściwiej będzie przekazać dane o nękaniu i wszelkie informacje o miejscu pracy pełnomocnikowi do ustalenia pieniędzy do uzyskania. Udane przypadki zasądzenia odszkodowania zaczynają się od mniej więcej 5 tys. zł, ale częstokroć świadczenie wynosi 20-100 tys. zł.
Mobbing ściganiu, jednak spory z szefem czy odmienne opinie nie będą podstawą, żeby stawiać kogoś przed sądem. Prawnik podpowie, jak zebrać i pokazać dowody oraz odnajdzie i skłoni do zeznań potencjalnych świadków.